บูมเอฟเอ็ม 101.25 เพชรบุรี
  • ชื่อนิติบุุุคคล/หน่วยงาน : หจก.พิภูบูมมีเดีย
  • ชื่อสถานี : บูมเอฟเอ็ม 101.25 เพชรบุรี
  • วันที่อนุญาต-วันที่สิ้นสุด : 30 พย. 2442 - 30 พย. 2442
  • รหัสสถานี :
  • ความถี่ : Fm 101.25 MHz
  • ที่อยู่ : จังหวัด เพชรบุรี 76000
  • โทรศัพท์ : 090-9529330
  • พื้นที่การรับฟัง :
บูมเอฟเอ็ม 101.25 เพชรบุรี <<< วิทยุไม่เล่นกดปุ่ม Play

ดาวน์โหลด Listen

ขอเพลง พูดคุยกับ DJ

18 6 17 20 7 9 0 11 21 22 14 13 15 12 5 23 19 4 16 10 1 8 2 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด...

สาระนารู้

ดูทั้งหมด...

^